BISERIKA Logo 600dpi

Biserika dâ Bâjaš

Numilje âj tari važni:

“Episkopalna Reformacijskâ Biserika dâ Bâjaš”

Pâ skurt, asta pokret dâ Biserikâ âj pântru Bâjaš hunđi gođe sâ poči skri pâ Ljimba alor. Asta âj Biserika anostrâ pâ ljimba anostrâ. Dimizov bagâ sama pântru Bajaš, šâ Dimizov plaši pâ lume dâ Bâjaš.

Moto alu Biserika anostrâ âj:

“DIMIZOV ÂJ DÂ NOJ, A NU PROTIV DÂ NOJ”

Totâ farba âj simbol

BISERIKA Logo 600dpi

Noj njenj apuka ku Njagrâ kari âj pâ la dungâ. ntunjirišeme dâ greh nji astupâ šâ nji akopirâ âm njegru duhovni lok fâr dâ Dimizov šâ nadâ dâ kust majpâdâparći.

Screenshot 2021-06-02 at 00.29.16
 
BISERIKA Logo 600dpi

Druga farbâ âj alba. Asta âj symbol pântru kari Dimizov ari žând dâ noj, Čistušag, šâ Nevinost. Noj nu pučenj ave Čistušag, šâ Nevinost daje kâ šćenj apukac dâ la ântunjirišemi šâ dâ njigrala dâ greh.

Screenshot 2021-06-02 at 00.29.25
 
BISERIKA Logo 600dpi

Treća farbâ âj symbol dâ Sânžilje alu Isus Krist, Fišoru Alu Dimizov. Sânžilje aluj punji mâna pâ kusturlje anoštri, dakâ nji ânkâjenj, aša kâ grehurlje anoštri âs spâlači ândârât. Kusturlje anoštri âm nenće aluj âs fâkući Čišći šâ Nevini šâ noj majmult nu ščenj dâsup frikâ dâ sud.

Sânžilje alu Isus Krist isto aša ari pučeri sâ lježi šâ sâ je ândârât pučere alu duhurlje realji dâm gândurlje anoštri, kâšâlje anoštri, šâ familijiurlje anoštri šâ saturlje. Sânžilje alu Isus Krist isto aša ari pučeri sâ je ândârât pučere alu morčidâm kusturlje anoštri.

Screenshot 2021-06-02 at 00.29.40
BISERIKA Logo 600dpi

Četvrta farbâ âj Verđi kari âj simbolu dâ nov kust šâ dâ primavera. Kum pâdurilje kapâtâ farba verđi âm primavara aša Uskrsnuće alu Domnu Isus Krist âj kum greh, morće, šâ sotona âs re dâ erikeš pobedilic.

Kutotu še âj re rov â mom šâ cara dâ anđej šâ demonur âj re lotâ âm Domnu Anostru Isus Krist kând Jâl u murit pâ Kruši šâ jâl u lot kutotu âm morći šâ âm gropâ. Atunše jâl u uskrsnulit ka pobjedniku pâ kutotu še âj re rov.

Screenshot 2021-06-02 at 00.29.48
BISERIKA Logo 600dpi

Peta farbâ âj vânâtâ šâ je âj simbolu dâ norur.
Vânâtâ reprezentiralešći tri istinur dâ Isus šâ dâ norur:

Screenshot 2021-06-02 at 00.29.32
 

Search